Sytuacja prawna arbitra (uprawnienia i obowiązki)

From PESA
Jump to navigation Jump to search

PESA nie prowadzi stałej listy arbitrów.W każdym przypadku arbiter może być powołany przez strony w trybie art. 1171 kpc lub przez PESA na podstawie kompetencji, znajomości prawa krajowego, języków i możliwości rospatrzenia sprawy w termine.

PESA zobowiązuje arbitrów do szczegółowego zapoznania się z artykułem dr Włodzimierza Głodowskiego, WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod tytułem "Sytuacja prawna arbitra (uprawnienia i obowiązki)" [[1]]